1. Styly

Ikony

Slouží k vizuální reprezentaci objektu nebo akce.

Doporučení pro použití

Ikonami můžete vhodným způsobem doplnit textové sdělení nebo je můžete použít samostatně. Důležité je zajistit, aby význam použité ikony byl pro uživatele zřejmý. Používejte ikony s rozmyslem tak, aby byla zajištěna jasnost sdělení.

Použití

Ikony jsou vytvořeny jako webový font ve formátech TTF a WOFF. Fonty jsou k dispozici v sekci Ke stažení. K dispozici jsou jak fonty, tak CSS knihovna, což vám umožňuje použití ikon v rámci HTML kódu.

Pro vložení ikony do stránky můžete použít třídu CSS .pvs-theme- doplněnou o název ikony.

Například pro ikonu Person použijte:

<span class="pvs-theme-icon-person"></span>

Vytváření nových ikon

Projděte si seznam vytvořených ikon. Pokud nenajdete v seznamu vhodnou ikonu, využijte standardizované sety ikon podle Material design.

Pokud ani zde nenajdete vhodnou ikonu, zašlete nám svůj požadavek na e-mail design-systems@lundegaard.eu.

Seznam ikon