05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

The main advantage of a computer audio player is that you can play your audio CDs and there is no longer any need to have a separate CD player. However the capabilities of the computer audio player go beyond just playing traditional music CDs. You can also play sound clips in one of the many audio formats found in the information technology industry today. The MP3 format is a standard whereby a high rate of compression can be achieved on sound files allowing the ability to store large numbers of them on hard disk.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (např. i brigády). Nezapočítávají se takové příjmy v rámci zaměstnání, z kterých se neodvádí pojistné. Započítává se však náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, i když se z ní pojistné neplatí.

Výpočet starobního důchodu v roce 2017:

Muž narozený 5.5.1954 požádal o starobní důchod podle § 29 zákona o důchodovém pojištění od dosažení důchodového věku. Jeho důchodový věk činí 63 let a 2 měsíce, tohoto věku dosáhne 5.7.2017. Získal celkem 45 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ za rozhodné období let 1986 až 2016 činí 45 000 Kč. Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu následujícím způsobem:

  • částka 12 423 Kč náleží v plné výši,
  • k této částce se přičte 26 % rozdílu mezi částkou 45 000 Kč a částkou 12 423 Kč, tj. 26 % z částky 32 577 Kč, tedy 8 471 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 20 894 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu, tj. 14 104 Kč. Starobní důchod, včetně základní výměry 2 550 Kč, činí 16 654 Kč.