1. Pravidla

Pravidla pro tvorbu obsahu

Návody jak vytvářet obsah tak, aby byl pro uživatele čitelný.

Jak psát text

Každé z níže popsaných doporučení psaní textu na webech státní správy vychází z obecných předpokladů a čtení textu na internetu.

Uspokojte potřeby uživatele

Ne všechno, co máte připraveno k publikaci, uživatel potřebuje vědět. Vyhněte se částem, které uživateli nic neřeknou, respektive které ho nedovedou k jeho cíli. Zveřejněte pouze to, co uživatel potřebuje vědět, aby mohl dokončit svůj úkol.

Při psaní každého textu si tedy nejprve položte otázku – co chce uživatel vědět?

Text, který vypublikujete, by měl být:

 • informativní
 • jasný a nematoucí
 • specifický

Hledání informací na webu

Jak uživatel postupuje při vyhledávání informací na webu krok po kroku:

 1. Mám otázku
 2. Stránka odpovídající na mou otázku je jednoduše dohledatelná a z výpisu stránek si snadno vyberu tu správnou
 3. Vyhledané informace mi dávají smysl
 4. Mám odpověď na svou otázku
 5. Dohledanou informaci si dále neověřuji - jejímu sdělení věřím
 6. Vím, jaké další kroky učinit - mé obavy jsou rozptýleny - nepotřebuji nic dalšího

Web funguje správně pouze tehdy, pokud uživatel najde rychle to, co potřebuje k vyřešení své potřeby. Při vyhledávání informací uživatel nechce přemýšlet, chce si informace dohledat a dále se věci nevěnovat, pokud je jeho cílem pouze informovanost.

Kvalitní obsah je čtivý a pochopitelný

Co funguje:

 • krátké věty
 • jednoduchá slovní zásoba
 • více úrovní textu – hlavní titulky atp. (h1, h2, h3..)

Uživatel se v takovém textu rychleji orientuje a dostane se tak bez obtíží k potřebným informacím.

Texty od odborníků

Psaný projev odborníků je většinou hodně technický a složitý. Uživatel, který texty v konečné fázi čte, ale z větší části specializovaný není, proto je odborná terminologie v tomto směru spíše na obtíž.

Obecně lidé s vyšší gramotností upřednostňují „obyčejnou“ češtinu, která se vyhýbá terminus technikus a popisuje věci tak, jak jsou – snadno pochopitelné.

Když srovnáte čtenost textu, který je psán na vysoké úrovni ve smyslu odbornosti a textu, který nese stejné sdělení, ale je psán více lidsky, výsledky budou jasně mluvit pro preferenci textu druhého.

Proč? Lidé chápou složitý odborný jazyk, ale proč ho číst, když existuje čtivější alternativa.

Používání technických termínů

Pokud si to situace vyžaduje, technické termíny použijte. Jen je důležité nezapomenout na jejich vysvětlení hned při prvním použití.

Jak na právní části obsahu

Hlavním předpokladem při psaní takového textu je dodržení lidskosti sdělení. Je důležité, aby uživatel porozuměl obsahu a složité informace si byl schopen představit.

Pokud mluvíte o zákonném požadavku, použijte slovo musí.

Pokud máte pocit, že výraz musí není dostatečně důrazný, použijte slovní spojení jako právní odpovědnost.

Příklad:

Ve chvíli, kdy je vaše dítě zapsáno ve škole, je vaší právní odpovědností …

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou v případě webu není vhodné používat. Takové poznámky jsou určeny k tisku.

Pokud jsou informace uvedené v poznámkách pod čarou důležité, vložte je do textu. Pokud důležité nejsou, vynechte je.

Jak uživatel čte

Vědět, jak uživatel čte, znamená psát tak, aby vaše sdělení bylo snadno a rychle pochopitelné – tak neztrácejte čas.

Používání běžných slov

Ve věku 6-7 let je dítě schopno používat až 3000 běžných slov. K těmto slovům se dospělí vrací z důvodu, že jsou pro ně snadněji rozpoznatelná než slova, která se od dětství naučili.

Do 11 let se aktivní slovník ztrojnásobí a zásoba „běžných slov“ se znovu zvětší.

Běžnými slovy tedy rozumíme ta, která používáme od dětství.

Preference kratších slov a vět před delšími

V případě, že použijete slova delší než 8-9 písmen, uživatel s největší pravděpodobností slovo přeskočí a čte kratší slova (3, 4 až 5 písmen), která následují.

Pokud chcete udržet uživatelovu pozornost a docílit toho, že text pochopí, vyhněte se dlouhým slovům.

Eliminace Caps Locku

Použití většího množství velkých písmen je náročnější až pro 18 % uživatelů, kteří takový text čtou.

Pokud to není nutné, slova psaná velkými písmeny je dobré změnit na malá, ta se nejen lépe čtou, ale jsou i lépe vnímána – velkými písmeny dáváte najevo důraz, který si lze vysvětlit i jako psaný křik.

Nadpisy stránek

Hlavním předpokladem při psaní správných nadpisů stránek je jejich pozdější bezproblémová dohledatelnost.

Používejte takovou slovní zásobu, kterou používá uživatel portálu nebo webu a to zejména u nadpisů a perexů (krátký popis obsahu stránky).

Nadpisy nemusí být přesným odrazem celého textu. Pište je uživatelsky přívětivé, přehledné a hlavně popisné.

Takové nadpisy uživatel snadno rozliší a vybere ten, který je pro něj nejrelevantnější.

Zjišťujte, co uživatelé na vašem webu hledají pomocí sledování hledaných výrazů.

Přehledně a popisně

Nadpis by měl poskytnout plný kontext, aby uživatel snadno zjistil, zda našel to, co hledal.

Příklad:

Špatný nadpis: Nebezpečný odpad – proces

Takový nadpis je nekonkrétní a není jasné, co se bude pod takovým titulem skrývat.

Správný nadpis: Jak odstranit nebezpečný odpad

Optimální délka nadpisu

Ideální délka nadpisu je cca 65 znaků a to včetně mezer.

Vyhněte se tautologii

Neopakujte jedno tvrzení nebo výrok dvakrát.

Formáty v nadpisu

Do nadpisu nezahrnujte typ formátu.

Příklad:

návod nebo konzultace

Nejjednodušší pro uživatele bude konkrétní popis daného příspěvku.

Zakomponování data do nadpisu

Pokud máte zprávy, které se periodicky opakují, přidejte do nadpisu i rok.

Příklad:

Věstník Kraje Vysočina 2/2018

Uživatel se tak bude lépe orientovat v dostupných materiálech.

V případě, že se jedná o jednorázovou nebo nepravidelnou zprávu, datum nepřidávejte.

Předpoklady popisů (perexů)

Vedle názvu stránky bývá součástí vyhledávání také perex, který lze chápat jako krátký popis/shrnutí toho, co konečný text obsahuje.

Pokud jsou tyto popisky nejasné, moc dlouhé nebo nepoodhalují problematiku textu samotného, uživatel je nevyhodnotí jako relevantní, hledá dále a ztrácí tak čas.

V případě vyhledávání na Googlu jsou tyto popisky viditelné maximálně do 160 znaků. Do tohoto počtu se snažte napsat vše potřebné, co uživatele přesvědčí o relevantnosti stránky.

Reagujte na hledaný výraz

Zakomponujte do textu nejčastější otázky, které uživatel může mít a přímo je zodpovězte.

Vyhněte se redundantním slovům

Eliminujte nadbytečná a opakující se slova.

Příklad:

Účel tohoto dokumentu je zejména …

Tato zpráva pojednává o …

Texty osekejte na možné minimum, vynechte hlavně nic neříkající slova. Taková slova nemají tendenci uživateli sdělit víc, než co by už předpokládal.

Strukturování obsahu

Doporučená délka stránky

Minimální ani maximální délka stránky není přesně specifikovaná, vždy záleží na obsahu sdělení daného textu, který si svou délku nevybere.

Nicméně je dobré brát v potaz, že uživatel čte pouze 20-28 % z textu, který se na webu nachází.

Čím dříve se dostanete k věci, tím větší je šance, že uživatel uvidí hledané informace.

Pravidlo obrácené pyramidy

Obrácenou pyramidou je myšlen postup psaní textu, kdy se informace řadí od těch nejdůležitějších v úvodu, přes vlastní obsah uprostřed až k méně důležitým detailům, ke kterým se už uživatel nemusí dostat, pokud je jeho zájem uspokojen v první části.

Uživatelé na internetu spíše skenují očima, než že by četli slovo od slova. Proto důležité a podstatné informace udržte v horní části obrazovky (kdy uživatel ještě nemusí scrollovat).

Jsou FAQ potřeba?

Pokud máte obsah odpovídající na všechny uživatelovy otázky, pak sekce věnující se pouze FAQ není potřeba.

Psaní ve stylu státní správy

Oslovení uživatele

Uživatele adresujte, pokud možno, jako „vy“. Obsah stránek často směřuje uživatele k podniknutí konkrétních kroků.

Příklad:

Kontaktujte nás na …

Navštivte naši …

Vyvarujte se používání slova „prosím“ nebo „prosíme“.

Příklad:

Zde prosím napište váš požadavek

Pokud někde přeci jen potřebujete prosbu vyjádřit, napište ji v množném čísle, tzn. použijte tvar „prosíme“, protože píšete za danou instituci, nepíšete za sebe jako osobu.

Genderová neutrálnost

Pohlídejte si, že je váš text genderově neutrální.

Stručnost textu

Zbytečně se nerozepisujte, uživatel nechce ztrácet čas čtením rozsáhlých odstavců.

Piště konkrétně, jasně a popisně.

Používání zkratek

Vyvarujte se používání zkratek a to i těch, které si myslíte, že jsou všeobecně známé. Raději ať je text o něco delší, než aby byl, díky použitým zkratkám, pro uživatele nejasný nebo nesrozumitelný.