1. Pravidla

WCAG 2.0

Pokyny pro přístupnost webového obsahu pro zdravotně postižené.

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)

WCAG 2.0 pokrývají širokou škálu doporučení pro zpřístupnění webového obsahu. Podle těchto pokynů bude obsah zpřístupněn širšímu okruhu osob se zdravotním postižením, včetně slepoty a slabého vidění, hluchoty a ztráty sluchu, poruch učení, kognitivních omezení, omezeného pohybu, poruchy řeči, fotosenzitivity a jejich kombinací. Podle těchto pokynů bude váš webový obsah více obecně použitelný pro uživatele.

Rozlišují se 3 úrovně shody:

  1. Úroveň shody A
  2. Úroveň shody AA
  3. Úroveň shody AAA

Seznam pokynů najdete na odkazech WCAG 2.0 případně WCAG 2.0 - český překlad.

Shoda přístupnosti AA

Weby a aplikace MV, které se budou řídit tímto Design Systémem, budou splňovat úroveň shody AA. Té nelze dosáhnout jinak, než splněním i úrovně shody A. Tato míra shody je zcela dostačující pro weby státní správy. Pro dodržení pokynů využijte WCAG 2.0 - checklist.

Barevný kontrast

Důležité pro dodržení pravidel přstupnosti je dodržení barevného kontrastu. Pro kontrolu kontrastu použijte Nástroj pro kontrastní poměr.

Validace

Pro validaci HTML kódu využijte W3C Markup Validation Service. Další validátory najdete na Githubu.