1. Komponenty

Přepínač

angl. Radio Button

Slouží pro výběr pouze jedné možnosti ze seznamu možností.

Přepínač včetně umístění popisku


<div class="row">
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group custom-control custom-radio">
      <input type="radio" class="custom-control-input" id="custom-radio">
      <label for="custom-radio">Radio</label>
      <span class="custom-control-indicator"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group form-group custom-control custom-radio">
      <input type="radio" class="custom-control-input is-invalid" id="custom-radio-2">
      <label for="custom-radio-2">Error radio</label>
      <span class="custom-control-indicator"></span>
      <span class="help-block">Chyba: Lorem ipsum dolor sit amet</span>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group custom-control custom-radio">
      <input type="radio" class="custom-control-input" id="custom-radio-3" disabled="">
      <label for="custom-radio-3">Disabled radio</label>
      <span class="custom-control-indicator"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group custom-control custom-radio">
      <input type="radio" class="custom-control-input" id="custom-radio-4" readonly="">
      <label for="custom-radio-4">Readonly radio</label>
      <span class="custom-control-indicator"></span>
    </div>
  </div>
</div>

Použití

Přepínač použijte pro seznam dvou a více možností, které se vzájemně vylučují. Uveďte jasně přesně danou akci, která bude následovat v případě, že uživatel daný přepínač vybere. Pokud může uživatel vybrat více než jednu možnost, použijte Zaškrtávací pole

 • Uživatel může vybrat vždy pouze jednu možnost
 • Jednotlivé možnosti zarovnávejte pod sebe
 • Používejte pouze tam, kde existuje výběr alespoň ze dvou možností
 • Pro výběr pouze jedné možnosti (např. souhlas se zpracováním osobních údajů) použijte vždy zaškrtávací pole

Nadpisy

U skupiny přepínačů uveďte nadpis, kterým uživateli poskytnete celkový kontext čeho se skupina přepínačů týká.

Označení

Každý přepínač má přiřazené stručné označení, které je:

 • krátké, srozumitelné a výstižné
 • umístěné vpravo od přepínače

Dvojtečka za označení nepatří.

Pro další vysvětlení používejte text nápovědy pod označením.

Užitečné odkazy