1. Komponenty

Box s navigací

angl. Box Navigation

Slouží zpravidla jako sekundární navigace v rámci určité sekce webu nebo aplikace.

Ukázka jednoduchého navigačního boxu

Ukázka s použitím akordeonů a dalších prvků

Použití

  • Zpravidla jako sekundární navigace v rámci určité sekce webu nebo aplikace
  • Může být vertikální nebo horizontální a mít více úrovní (díky použití akordeonu)
  • Do navigace můžete přidávat další prvky, např. popisek, tlačítko, oznámení o počtu nově příchozích zpráv apod.

Použití jednoduché navigace

Jednoduchou navigaci použijte, pokud je maximální množství položek 10.

Příkladem je navigace v nastavení Portálu občana:

Ukázka jednoduché navigace

Použití navigace vč. akordeonu

Použijte v případě, že množství položek je větší než 10 nebo dává logicky smysl položky roztřídit do větších celků.

Příkladem je navigace datové schránky na Portálu občana, která je společná pro více účtů:

Ukázka navigace vč. akordeonu

Užitečné odkazy

Hlavička