1. Komponenty

Hlavička

angl. Header

Jedná se o horní část stránky, která obsahuje primární navigaci na webu nebo v aplikaci.

Hlavička webu s rozbaleným megamenu

Hlavička klientské zóny s využitím ikon jako navigačních prvků

Web a klientská zóna

 • Podoba hlavičky se může mírně lišit podle toho, jestli je použita na webu (portálu) nebo v klientské zóně přístupné pouze po přihlášení
 • Hlavička může být použita na kterémkoli webu státní správy. V zásadě však existují tři základní typy použití:
  • pro hlavní stránku webu
  • pro obsahové stránky webu
  • pro klientskou zónu

Hlavní stránka webu

 • Příkladem je hlavička Portálu veřejné správy, kterou je možné modifikovat
 • Hlavička zde může mít na pozadí fotografii - při použití fotografie dbejte na dodržení příslušných kontrastů (doporučené jsou fotografie překryté 70% černým filtrem)

Obsahová stránka webu

 • Hlavička může obsahovat jiné prvky než na hlavní stránce
 • Není vhodné použití fotografie na pozadí

Klientská zóna

 • Hlavička může obsahovat větší množství navigačních prvků
 • Je vhodné použití ikon s ustáleným sémantickým významem, např. ozubené kolečko pro nastavení, zvoneček pro notifikace atd.

Ukázka navigačních prvků v klientské zóně Hlavička klientské zóny

Prvky hlavičky

Hlavička se skládá z následujících částí:

Položky navigace

 • Samotné položky primární navigace
 • Doporučený počet je 4-6 položek
 • Maximální počet položek v primární navigaci je 8
 • Názvy položek by měly být co nejkratší a ideálně jednoslovné (vyvarujte se, pokud možno, zkratkám)
 • Je možné přepisovat nebo měnit jejich počet dle aktuálních potřeb portálu nebo aplikace
 <div class="navigation">
  <ul class="nav nav--primary">
    <li class="nav__item">
      <a href="#" class="nav__link active">Občan</a>
    </li>
    <li class="nav__item">
     <a href="#" class="nav__link">Podnikatel</a>
    </li>
    <li class="nav__item">
     <a href="#" class="nav__link">Cizinec</a>
    </li>
    <li class="nav__item">
     <a href="#" class="nav__link">Úředník</a>
    </li>
   </ul>
 </div>

Další prvky navigace

Navigace na Portálu veřejné správy

 • Navigace může, kromě položek primárního menu, obsahovat také následující části:
  • Login/logout
  • Přepínač jazyků
  • Logo portálu nebo aplikace
  • Infolinku
  • … další položky

Vyhledávání

Vyhledávání na domovské stránce portálu veřejné správy

 • Pokud je na stránkách dostupné vyhledávání, musí být umístěno na hlavní stránce
 • Maximální počet parametrů, podle kterých je možné hledat, je omezený na 3 (např.: Instituce, Místo, Vzdálenost od místa)
 • Vyhledávač je možné schovat do hlavičky i na podstránkách (doporučena je volba subtilnější varianty)

Message Box

Příklad použití Message Boxu

 • Je prvkem obsahujícím důležité sdělení, které je součástí hlavičky
 • Může obsahovat logo nebo ikonu vztahující se ke sdělení
 • Může obsahovat tlačítko
 • Objevuje se pouze na hlavní stránce

Užitečné odkazy