1. Komponenty

Patička

angl. Footer

Jedná se o spodní část stránky, která obsahuje dané společné prvky a rozcestník na nejdůležitější části webu a další důležité odkazy.

Ukázka patičky na Portálu veřejné správy.


<div class="footer" role="contentinfo">
  <div class="container">
    <div class="footer__inner">
      <div class="footer__links">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <div class="footer__box pb-4 pb-lg-0">
              <h3>Užitečné odkazy</h3>
              <p class="mr-sm-1">Další užitečné informace z&nbsp;různých oblastí výkonu veřejné správy.</p>
              <ul>
                <li><a href="#">Kompletní seznam Odkazů</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <div class="footer__box pb-2 pb-sm-4 pb-lg-0">
              <ul>
                <li><a href="#">Prezident ČR</a></li>
                <li><a href="#">Vláda ČR</a></li>
                <li><a href="#">Poslanecká sněmovna ČR</a></li>
                <li><a href="#">Senát ČR</a></li>
                <li><a href="#">Ministerstva</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
            <div class="footer__box pb-4 pb-sm-0">
              <ul>
                <li><a href="#">Kraje České republika</a></li>
                <li><a href="#">Města a Obce</a></li>
                <li><a href="#">Veřejné zakázky</a></li>
                <li><a href="#">Veřejný rejstřík</a></li>
                <li><a href="#">Státní služba</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
              <div class="footer__box">
              <ul class="bigger">
                <li><a href="#">Informace<br> o&nbsp;České republice</a></li>
                <li><a href="#">Informace<br> o&nbsp;České republice</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="footer__common">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-sm-6">
            <div class="footer__box pb-3 pb-sm-0">
              <ul>
                <li><a href="#">Prohlášení o přístupnosti</a></li>
                <li><a href="#">Historie přístupů</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-12 col-sm-6">
            <div class="footer__box">
              <p class="footer__brand">
                2017&nbsp;© Ministerstvo vnitra • Informace jsou poskytovány v&nbsp;souladu se zákonem č.&nbsp;106/1999&nbsp;Sb., o&nbsp;svobodném přístupu k&nbsp;informacím.
              </p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Použití

 • Patička je součástí každé stránky webu (kromě klientské zóny).
 • Obsah patičky se může lišit podle webové stránky, na které je patička umístěna.
 • Klientské zóny a interní aplikace patičku mít nemusí.
 • Patička musí vždy obsahovat prohlášení o přístupnosti
 • Odkazy v patičce je možné přidávat či ubírat dle souvislosti odkazovaných zdrojů s webem / portálem. na kterém je patička umístěna.
 • Do patičky je možné vložit odkazy na sociální sítě

Užitečné odkazy